Centrum Prasowe

Porozumienie IDM i RBD w sprawie rozrachunku na bazie netto

W dniu 4 marca 2014r. Izba Domów Maklerskich i Rada Banków Depozytariuszy zawarły porozumienie w sprawie rozrachunku na bazie netto.

IDM i RBD wspólnie stwierdzają, że od dnia 12 maja 2014r. wszystkie transakcje, których rozrachunek jest dokonywany na podstawie pliku WKU w związku z umową, o której mowa w par 75 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku  w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych będą rozrachowywane w KDPW S.A. kwotami stanowiącymi wartość netto transakcji tj. po uwzględnieniu prowizji maklerskiej przysługującej domowi maklerskiemu.

Struktura pliku WKU ustalona w Porozumieniu Rady Banków Depozytariuszy i Izby Domów Maklerskich z dnia 27.09.2010 r., ani jego zawartość nie ulega zmianie – od momentu wejścia w życie niniejszego Porozumienia wszyscy jego uczestnicy będą zobowiązani do dostarczania do KDPW S.A., w instrukcji rozrachunku kwoty netto (pole nr 10 o nazwie KRN z jednolitego formatu pliku Wyciągu z Karty Umowy z Porozumienia z dnia 27.09.2010).

Wola stosowania rozrachunku na bazie netto w praktycznej działalności banków powierniczych oraz domów maklerskich jest potwierdzana przez złożenie odpowiednich deklaracji przystąpienia do niniejszego Porozumienia. Domy Maklerskie składają pisemne deklaracje do Izby Domów Maklerskich na adres: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa.

Pobierz: Porozumienie

Pobierz: Deklaracja przystąpienia do Porozumienia

Sygnatariusze Porozumienia

 1. Banco Espirito Santo de Investimento S.A.
 2. Biuro Maklerskie BGŻ S.A.
 3. Biuro Maklerskie BPH S.A.
 4. DB Securities S.A.
 5. Dom Inwestycyjny Investors S.A.
 6. Dom Maklerski Banku BPS S.A.
 7. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 8. Dom Maklerski BDM S.A.
 9. Dom Maklerski BZ WBK S.A.
 10. Dom Maklerski mBanku S.A.
 11. Erste Securities Polska S.A.
 12. ING Securities S.A.
 13. Ipopema Securities S.A.
 14. KBC Securities N.V. Oddział w Polsce
 15. Millennium Dom Maklerski S.A.
 16. Noble Securities S.A.
 17. UniCredit CA IB Poland S.A.