Konferencje

ZAREZERWUJ TERMIN: 9 maja 2017r. IV Konferencja pt. „Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”

Izba Domów Maklerskich organizuje IV Konferencję pt. Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”, która odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku w godz. 9:00-16:00 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A w sali A na 26 piętrze w Warszawie.

Konferencja składać się będzie z wykładów do których zaprosiliśmy ekspertów z zakresu nadzoru zgodności z prawem. Konferencja skierowana jest do dyrektorów finansowych, dyrektorów i pracowników departamentów zarządzania ryzykiem, departamentów prawnych, compliance, audytorów wewnętrznych, specjalistów z zakresu compliance w domach maklerskich, TFI, OFE oraz pozostałych instytucjach finansowych.

Tematyka konferencji:

 • Wdrożenie do porządków prawnych państw członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • Nowe obowiązki dla instytucji finansowych w zakresie ochrony danych osobowych – RODO,
 • Analiza podstawowych zmian w systemie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO, z uwzględnieniem problematyki tzw. kodeksów branżowych,
 • MAR – omówienie wątpliwości związanych ze stosowaniem rozporządzenia – raportowanie,
 • CRS – ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
 • Opis procesów CRS, formularze CRS, obowiązki raportowe dla instytucji finansowych.

Prelegenci (w kolejności alfabetycznej)

 • Sebastian Bogdan - Z-ca Dyrektora Departament Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Dzięgielewski - Kierownik Zespołu ds. Opodatkowania Działalności Zagranicznej Grupy PZU,
 • dr Marcin Huczkowski, radca prawny, Senior Associate, T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.,
 • dr Maciej Kawecki, doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji,
 • Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Jakub Pachecka - Główny Specjalista ds. podatków w Departamencie Systemu Podatkowego, Ministerstwo Finansów (tbc).

Rejestracja na konferencję rozpocznie się w dniu 19 kwietnia 2017r. na stronie www.idm.com.pl

Członkowie Izby

 • Polski DM 1

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Vestor DM

 • db sec

 • DM BZWBK

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • raiffazen

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe