Centrum Prasowe

STANDARD IDM W ZAKRESIE KALKULACJI TZW. „ZNACZĄCEJ WARTOŚCI” TRANSAKCJI NA RYNKU FOREX.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2019 r. („ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych” Izba Domów Maklerskich wprowadza standard w zakresie kalkulacji tzw. „znaczącej wartości” transakcji.

 

Celem Standardu jest doprecyzowanie pojęcia „znaczącej wartości” transakcji (ang. significant size) wskazanego w §5 w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a–1c. Rozporządzenia, poprzez wskazanie modelu/metody kalkulacji „znaczącej wartości” transakcji.

 

Zobacz: Standard IDM w zakresie kalkulacji tzw. „znaczącej wartości” transakcji na rynku FOREX.

 

 

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe