Szkolenia

Webinarium „Rejestr Akcjonariuszy” 23.07.2020r. w godz. 12:00-15:00

SZKOLENIE „REJESTR AKCJONARIUSZY – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE” 11.12.2019 r. godz. 10:00-13:30, Warszawa

WARSZTAT PODATKOWY „PODATKI W DOMACH MAKLERSKICH 2019 / 2020 – AKTUALNE WYZWANIA I PLANOWANE ZMIANY” 26.11.2019r. godz. 11:00-14:30, Warszawa

Szkolenie „Prawne i praktyczne aspekty rozliczania zachęt” 7.11.2019r. godz. 10:00-16:00, Warszawa

Szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w domach i biurach maklerskich” – 27 sierpnia 2019 r. godz. 10:00 Warszawa

Szkolenie „NOWE ZASADY DOKONYWANIA OFERT PUBLICZNYCH” - 6 sierpnia 2019 r. godz. 10:00-15:00 Warszawa

Szkolenie „Oferowanie, zachęty, doradztwo inwestycyjne vs product governance – stanowiska UKNF” 11 kwietnia 2019r. godz. 10:00-15:00 Warszawa

Szkolenie „Product governance, oferowanie, zachęty w świetle MiFID II”. 19.12.2018r. godz. 10:00 Warszawa

Warsztat Podatkowy „Podatki na rynku kapitałowym – co się zmienia w 2019 roku?” 6.12.2018r. godz. 10:30-14:00 Warszawa

Szkolenie z zakresu Dyrektywy MiFID II - wdrożenie rozwiązań zapewniających zgodność prowadzonej działalności z nowymi przepisami. 25.10.2018r. godz. 10:00-15:00 Warszawa