Aktualności

03.10.16

Rodzime domy maklerskie podsumowały wdrożenie nowych wytycznych KNF. Opublikowane zostały pierwsze kwartalne wyniki osiągane przez inwestorów z rynku CFD/Forex, korzystających z ich usług. Izba Domów Maklerskich apeluje do inwestorów o weryfikację na stro

Zgodnie z nowymi regulacjami wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego rodzime domy maklerskie zakończyły 30 września br. proces wdrażania „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”. Będące członkami Izby Domów Maklerskich trzy rodzime domy maklerskie, wiodące na rynku CFD/Forex podjęły decyzje o wdrożeniu wytycznych i będą systematycznie publikować wyniki osiągane przez swoich klientów. Z pierwszych danych zebranych przez IDM wśród członków Izby wynika, że odsetek inwestorów zarabiających na rynku OTC był w 3. kwartale 2016 r. wyższy w porównaniu do udostępnionych dotąd informacji, tj. danych za rok 2013. 

Czytaj dalej

 

29.09.16

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w związku z opublikowanym w dniu 28 września 2016 r. na łamach portalu money.pl reportażem „Łowcy frajerów"

W związku z opublikowanym w dniu 28 września 2016 r. na łamach portalu money.pl reportażem „Łowcy frajerów" oświadczamy, że jednoznacznie negatywnie oceniamy praktyki stosowane przez podmiot którego dotyczy reportaż. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie posiada on wymaganych licencji na działalność maklerską, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Czytaj dalej

 

Członkowie Izby

 • Polski DM 1

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Vestor DM

 • db sec

 • DM BZWBK

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • raiffazen

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe