Centrum Prasowe

Zmiana mnożnika w kontraktach terminowych na WIG 20 - Stanowisko 20 domów maklerskich

W dniu 30 kwietnia br. Izba z upoważnienia 20 domów maklerskich przesłała do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pismo dot. zmiany mnożnika w kontraktach terminowych na WIG 20.

W piśmie zawarto prośbę o podjęcie przez Zarząd Giełdy decyzji o przedłużeniu notowania kontraktów terminowych na WIG 20 (FW 20) z mnożnikiem 10 do dnia 31 grudnia 2014r.

Przedstawiono również opinię, że wycofanie kontraktów FW 20 z mnożnikiem 10 może spowodować w krótkim terminie także istotne obniżenie przychodów GPW z tytułu obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 i tym samym nastąpi spadek wartości GPW.

Zaproponowano, że optymalnym rozwiązaniem będzie pozostawienie co najmniej przez kolejne pół roku równoległego notowania kontraktów FW 20 z mnożnikiem 10 oraz 20 i dokonanie przez Giełdę, w porozumieniu ze środowiskiem biur i domów maklerskich, ponownej analizy możliwości przedłużenia żywotności FW20 z mnożnikiem 10 na rok 2015, jeżeli oczekiwana płynność nie pojawi się na FW20 z mnożnikiem 20 w 2014 r.

Giełda niestety nie przychyliła się do prośby domów maklerskich informując, że aby rozwijać ten produkt długoterminowo zmiana jest niezbędna.

GPW uważa, że poprzez zmianę mnożnika nastąpi zwiększenie atrakcyjności tego instrumentu dla inwestorów a także, że aktualne prace powinny być skoncentrowane na migracji na nowy instrument, w tym wykorzystywać np. możliwości, jaki daje stosowanie depozytów intraday.

GPW zdaje sobie sprawę z ryzyka przejściowego spadku płynności, a zatem przychodów, lecz stoi na stanowisku, że odwlekanie tej decyzji nie przyniesie korzyści i może spowodować dezorientację inwestorów.

Zobacz: Pismo IDM do GPW dot. zmiany monożnika w kontraktach terminowych na WIG20