Centrum Prasowe

Przedstawiciel Izby do Komitetu do Spraw Ryzyka KDPW_CCP

W dniu dzisiejszym Izba dokonała formalnego zgłoszenia przedstawiciela IDM do Komitetu do Spraw Ryzyka przy KDPW_CCP.

W dniu 17 czerwca br. Rada Domów Maklerskich podjęła uchwałę nr 26/II i tym zarekomendowała Panią Agnieszkę Rostkowską – Dyrektora Biura Kontroli i Nadzoru Wewnętrznego Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. jako przedstawiciela IDM do Komitetu do Spraw Ryzyka.

Zobacz: Pismo Izby do KDPW_CCP – zgłoszenie kandydata

Zobacz: Uchwała nr 26/II Rady Domów Maklerskich