Centrum Prasowe

Podsumowanie warsztatów z zakresu Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych


W dniu 19 marca br. Izba Domów Maklerskich zorganizowała dla pracowników domów maklerskich warsztaty z zakresu Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych.

Zakres tematyczny warsztatów:

  • Wytyczne KNF dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych,
  • Zasady i czas implementacji Wytycznych,
  • Rola audytu wstępnego,
  • Strategia i organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
  • Rozwój środowiska teleinformatycznego,
  • Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego,
  • Obowiązki Domów Maklerskich wynikające z Wytycznych.

Warsztaty poprowadziła Pani Justyna Czekaj z JustComply i Pan Marek Janiszewski z Audytel S.A.

W warsztatach udział wzięło 50 osób.