Centrum Prasowe

Podsumowanie spotkania „Compliance dla rynku kapitałowego”


W dniu 29 czerwca br. w siedzibie Izby Domów Maklerskich przy ul. Kopernika 17 odbyło się kolejne, organizowane przez Izbę Domów Maklerskich i Stowarzyszenie Compliance Polska spotkanie z cyklu „Compliance dla rynku kapitałowego”.

Spotkanie otworzył Pan Piotr Sobków – Członek Zarządu IDM. Spotkanie poświęcone było częściowo tematom, które dyskutowane były w trakcie Konferencji „Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”, która odbyła się w dniach 10-11 czerwca br. Przedstawiciele Izby odnieśli się w szczególności do wystąpienia Z-cy Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego UKNF Macieja Kurzajewskiego, który w trakcie konferencji zaprezentował funkcjonowanie systemu compliance z perspektywy doświadczeń nadzorczych. Uczestnicy spotkania wymieniali poglądy na temat funkcjonowania systemu compliance w poszczególnych instytucjach finansowych.

W trakcie spotkania został również szczegółowo omówiony aktualny stan prac związanych z

 • FATCA,
 • CRS,
 • Nowo tworzonym standardem dot. testu adekwatności i odpowiedniości,
 • Stanowiskami KNF dotyczącymi: pisowni nazwisk oraz wydzielania środków pieniężnych,
 • Nowo tworzoną instytucją Rzecznika Finansowego,
 • Dyrektywą BRR i związanym z nią projektem ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, który zmienia również ustawę o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Nowelizacją ustawy o UOKiK.

Przedstawiciele instytucji finansowych aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, sygnalizując jednocześnie jakie tematy powinny jeszcze zostać poddane pod przyszłe prace Izby.

Uczestnicy spotkania poparli pomysł zorganizowania na przełomie września/ października br. jednodniowej konferencji poświęconej tematyce Compliance dla rynku kapitałowego.

Ustalono, że kolejne spotkanie organizowane przez IDM i SCP odbędzie się we wrześniu. 
 

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe