Centrum Prasowe

Podsumowanie spotkania „Compliance dla rynku kapitałowego”


W dniu 29 czerwca br. w siedzibie Izby Domów Maklerskich przy ul. Kopernika 17 odbyło się kolejne, organizowane przez Izbę Domów Maklerskich i Stowarzyszenie Compliance Polska spotkanie z cyklu „Compliance dla rynku kapitałowego”.

Spotkanie otworzył Pan Piotr Sobków – Członek Zarządu IDM. Spotkanie poświęcone było częściowo tematom, które dyskutowane były w trakcie Konferencji „Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym”, która odbyła się w dniach 10-11 czerwca br. Przedstawiciele Izby odnieśli się w szczególności do wystąpienia Z-cy Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego UKNF Macieja Kurzajewskiego, który w trakcie konferencji zaprezentował funkcjonowanie systemu compliance z perspektywy doświadczeń nadzorczych. Uczestnicy spotkania wymieniali poglądy na temat funkcjonowania systemu compliance w poszczególnych instytucjach finansowych.

W trakcie spotkania został również szczegółowo omówiony aktualny stan prac związanych z

  • FATCA,
  • CRS,
  • Nowo tworzonym standardem dot. testu adekwatności i odpowiedniości,
  • Stanowiskami KNF dotyczącymi: pisowni nazwisk oraz wydzielania środków pieniężnych,
  • Nowo tworzoną instytucją Rzecznika Finansowego,
  • Dyrektywą BRR i związanym z nią projektem ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, który zmienia również ustawę o obrocie instrumentami finansowymi,
  • Nowelizacją ustawy o UOKiK.

Przedstawiciele instytucji finansowych aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, sygnalizując jednocześnie jakie tematy powinny jeszcze zostać poddane pod przyszłe prace Izby.

Uczestnicy spotkania poparli pomysł zorganizowania na przełomie września/ października br. jednodniowej konferencji poświęconej tematyce Compliance dla rynku kapitałowego.

Ustalono, że kolejne spotkanie organizowane przez IDM i SCP odbędzie się we wrześniu.