Centrum Prasowe

Spotkanie z Przewodniczącym ESMA

W dniu 16 grudnia 2016r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby i środowiska maklerskiego z Przewodniczącym ESMA Stevenem Maijoorem. Uczestnicy spotkania dyskutowali tematy związane z implementacją MiFID II, aktualną  sytuacją firm inwestycyjnych w Polsce, Unią Rynków Kapitałowych oraz rolą jaką ESMA odgrywa w procesie wdrażania regulacji europejskich w państwach członkowskich. Przewodniczący zwrócił uwagę, w kontekście MiFID II, na następujące kwestie:

  • wpływ ESMA na charakter regulacji i ich ostateczny kształt vs rola Komisji Europejskiej w tym procesie;
  • akty wykonawcze opublikowane przez ESMA w grudniu 2014 r. oraz technical standards z września br. Zarówno akty wykonawcze jak i technical standards mają być przyjęte przez Komisję Europejską w pierwszym kwartale 2016 r. Przewodniczący zaznaczył, że przedmiotowe akty mają olbrzymie znaczenie w procesie wdrażania regulacji MiFID II i instytucje powinny w pierwszej kolejności korzystać z wytycznych znajdujących się w tych aktach.

W kwestii przesunięcia daty implementacji MiFID II dowiedzieliśmy się, że ostateczna decyzja zostanie podjęta na poziomie Komisji Europejskiej i przekazana dla uczestników rynku w styczniu – lutym 2016 r. Na chwilę obecną nie wiadomo też czy odłożenie implementacji będzie dotyczyło całego MiFIDU II czy tylko określonych zakresów. Tego również dowiemy się na początku przyszłego roku.

Przewodniczący zwrócił również uwagę na kwestię płatnych analiz. Podkreślił jak istotne będzie to aby rozdzielić opłaty za wykonywanie i za analizy. Taki podział może odbyć się już na poziomie przekazywania szczegółowych informacji dotyczących opłat za świadczone całościowo usługi (z wyszczególnieniem opłat za analizy i za wykonywanie).

Przewodniczący zachęcał do kontaktowania się z ESMA w przypadkach wątpliwości interpretacyjnych związanych z wdrażaniem przepisów unijnych oraz do brania czynnego udziału w pracach ESMA, w szczególności poprzez zgłaszanie uwag do Consultation Papers.