Centrum Prasowe

Uchwała programowa Walnego Zgromadzenia Izby Domów Maklerskich

W dniu 30 czerwca 2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich, na którym podjęto Uchwałę Nr 26 w sprawie przyjęcia stanowiska Izby Domów Maklerskich w odniesieniu do roli i pozycji środowiska domów maklerskich na polskim rynku kapitałowym.

Pobierz: Uchwała Nr 26 WZ IDM