Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

W dniu dzisiejszym Izba Domów Maklerskich przesłała do Komisji Nadzoru Finansowego pismo dot. modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Izba w swoim piśmie wyraziła obawy wobec równolegle toczących się prac nad wprowadzeniem tzw. „jednolitej licencji bankowej”, w związku z potencjalnym trendem przenoszenia działalności maklerskiej w struktury banków, liczba obecnie funkcjonujących domów maklerskich będzie się zmniejszała, a tym samym 4,8 mln zł kosztów będzie musiało pokryć coraz mniejsza liczba podmiotów. Jednocześnie taka sytuacja będzie coraz mniej odzwierciedlać faktyczną alokację kosztów nadzoru.

W związku z powyższym zwróciliśmy się z uprzejmą prośbą o powrót do propozycji modelu z 3 lutego, uwzględniającego przesunięcie 2 mln zł z sektora bankowego. 

Pobierz: Pismo IDM dot. modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym.Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe