Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. projektu zmiany ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu zmiany ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która odbyła się w dniu 23 czerwca br. Izba Domów Maklerskich przedstawia poniżej stanowisko dotyczące zaproponowanych dodatkowo rozwiązań i propozycje zmian regulacji, które sygnalizowaliśmy podczas konferencji uzgodnieniowej.

 

Zobacz: Stanowisko IDM dot. projektu zmiany ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • Santander Securities Strona IDM

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • DM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • pko

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe