Stanowiska IDM

Uwagi Izby Domów Maklerskich do Consultation Paper dot. Product Governance

W dniu 30 grudnia 2016 r. Izba przesłała do ESMA opracowane przez działającą przy Izbie grupę roboczą produkt wg. MiFID II uwagi do Consultation Paper dot. Product Governance, które dotyczyły m.in.:

 • bazowej  lista kategorii, którą wytwórcy powinni wykorzystać dla zdefiniowania rynku docelowego dla swoich produktów;
 • konieczności wydania guidance w zakresie  product governance  dla dystrybutorów oferujących w ramach ofert  publicznych lub niepublicznych  instrumenty finansowe: akcje, obligacje  lub certyfikaty  inwestycyjne;
 • konieczności bardziej szczegółowego zdefiniowania rynku „negatywnego”;
 • metod identyfikacji rynków docelowych przez dystrybutorów.

PDF Pobierz: Uwagi Izby Domów Maklerskich do Consultation Paper dot. Product Governance

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe