Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDM 29 sierpnia 2012

W dniu 27 sierpnia br. Pan Janusz Czarzasty złożył rezygnację z funkcji prezesa Izby Domów Maklerskich w związku z powyższym w dniu 29 sierpnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich wybrało na stanowisko prezesa Izby Pana Waldemara Markiewicza, Prezesa Zarządu DB Securities S.A.

NWZ IDM dokonało również zmiany w składzie Rady Domów Maklerskich i powołało do pełnienia funkcji członków Rady Pana Piotra Kozłowskiego, Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao i Pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.

Zmiany we władzach Izby wynikają z potrzeby budowania dobrych relacji ze wszystkimi instytucjami rynku kapitałowego. Mamy nadzieję, że niniejsze zmiany  w organizacji spotkają się z zadowoleniem Członków Izby i naszych partnerów instytucjonalnych.