Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDM 29 sierpnia 2012

W dniu 27 sierpnia br. Pan Janusz Czarzasty złożył rezygnację z funkcji prezesa Izby Domów Maklerskich w związku z powyższym w dniu 29 sierpnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich wybrało na stanowisko prezesa Izby Pana Waldemara Markiewicza, Prezesa Zarządu DB Securities S.A.

NWZ IDM dokonało również zmiany w składzie Rady Domów Maklerskich i powołało do pełnienia funkcji członków Rady Pana Piotra Kozłowskiego, Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao i Pana Jacka Rachela, Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.

Zmiany we władzach Izby wynikają z potrzeby budowania dobrych relacji ze wszystkimi instytucjami rynku kapitałowego. Mamy nadzieję, że niniejsze zmiany  w organizacji spotkają się z zadowoleniem Członków Izby i naszych partnerów instytucjonalnych.

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe