Centrum Prasowe

Komunikat Prasowy Izby Domów Maklerskich z dnia 18 października 2011r.

 

Izba Domów Maklerskich informuje, iż w dniu 18 października 2011 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Domów Maklerskich.

Powołano Radę Izby- jej przewodniczącym został wybrany Pan Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu DB Securities S.A. a zastępcami Przewodniczącego zostali Pan Mariusz Sadłocha, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz Pan Maciej Trybuchowski, Dyrektor Biura Maklerskiego BGŻ S.A.

W skład Rady weszli także:

Mariusz Dąbkowski – Prezes Zarządu, Millennium Dom Maklerski S.A.
Jacek Jaszczołt – Prezes Zarządu, Dom Maklerski AmerBrokers S.A.
Konrad Makowiecki – Vice President Securities Services, KBC Securities S.A.
Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Krzysztof Polak – Dyrektor, Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities S.A.
Wojciech Rutkowski – Prezes Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Wojciech Sadowski – Dyrektor Generalny, UniCredit CA IB Poland S.A.
Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Jednocześnie powołano zawodowy Zarząd. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Pana Janusza Czarzastego.

Janusz Czarzasty ostatnio był konsultantem Związku Banków Polskich a poprzednio przez szereg lat był Prezesem Zarządu MTS-CETO SA – obecnie Bondspot SA. W latach dziewięćdziesiątych pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości – był między innymi pierwszym zastępcą prezesa zarządu Pekao SA a także pierwszym zastępcą prezesa zarządu Credit Lyonnais Bank Polska SA / obecnie Calyon Polska/.

Pan Janusz Czarzasty posiada także doświadczenie w pracy w samorządowej organizacji środowiska rynku finansowego – w latach 1997 – 2003 był członkiem zarządu dwóch kadencji Związku Banków Polskich.