Standard Wyciągu z Karty Umowy

W dniu 22 maja 2019 roku Izba Domów Maklerskich zawarła porozumienie z Radą Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich w sprawie modyfikacji standardu struktury pliku Wyciągu z Karty Umowy.

Plik Wyciągu z Karty Umowy zgodny z nowym porozumieniem będzie obowiązywał od dnia wprowadzenia przez KDPW SA nowych kodów operacji w ramach dostosowania do rozporządzenia Parlamentu i Rady(UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR).

Zobacz: Standard struktury pliku WKU.

Lista Członków Izby, którzy przystąpili do porozumienia:

  1. Dom Maklerski Banku BPS S.A.
  2. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
  3. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
  4. Dom Maklerski BDM S.A.
  5. Dom Maklerski mBanku
  6. Santander Biuro Maklerskie