Stanowiska IDM

Stanowisko Rady Domów Maklerskich dot. opłat giełdowych i długości sesji na GPW

Pismo Członków GPW nt. skrócenia sesji na Giełdzie

Stanowisko IDM dot. wpływu wydłużenia sesji giełdowej

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie opłat pobieranych przez GPW

Stanowisko IDM do Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Stanowisko IDM do MSP dot. polityki stosowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wobec domów maklerskich.

Stanowisko Izby w sprawie planowanego wprowadzenia w Dyrektywie MiFID II nowego typu rynku Organised Trading Facility dla akcji

Stanowisko IDM dot. OFE

Stanowisko IDM dot. harmonogramu sesji giełdowej

Stanowisko IDM dot. opłat transakcyjnych na GPW