Stanowiska IDM

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie zmiany ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zmieniającej m.in. ustawę kodeks cywilny

STANOWISKO IDM DO STRATEGII ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

PISMO IDM DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO – Pogarszająca się rentowność́ domów maklerskich czynnikiem ryzyka dla rozwoju rynku kapitałowego i realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Stanowisko IDM w sprawie skrócenia sesji giełdowej na GPW

Stanowisko IDM dot. Koncepcji projektu ustawy wprowadzającej jednolitą licencję bankową

Stanowisko IDM dot. zwiększenia reprezentacji środowiska maklerskiego w Radzie Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.