Władze Sądu

Władze Sądu Izby Domów Maklerskich

prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski - Prezes Sądu

prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański  - Wiceprezes Sądu

prof. dr hab. Marcin Dyl - Wiceprezes Sądu

Paweł Kokieć - Rzecznik Sądu

Paweł Gładysz - Z-ca Rzecznika Sądu