Standard IDM dot. Ogólnych zasad zarządzania konfliktem interesów

W dniu 7 grudnia 2022 r. Rada Domów Maklerskich zatwierdziła po przeglądzie i aktualizacji nowe standardy Izby Domów Maklerskich, w tym „Ogólne zasady zarządzania konfliktem interesów”, które zastępują dotychczas obowiązujące „Ogólne zasady zarządzania konfliktem interesów” oraz „Regulamin zarządzania konfliktami interesów”.

Pobierz: Standard IDM dot. Ogólnych zasad zarządzania konfliktem interesów