Standard IDM dot. Regulacji zawierania transakcji osobistych

W dniu 7 grudnia 2022 r. Rada Domów Maklerskich zatwierdziła po przeglądzie i aktualizacji nowe standardy Izby Domów Maklerskich, w tym „Standard regulacji dotyczący zawierania transakcji osobistych”, który zastępuje dotychczas obowiązujący „Standard regulacji dotyczący zasad inwestowania przez osoby powiązane z firmą inwestycyjną na rachunek własny lub na rachunek osoby bliskiej”.

Pobierz: Standard IDM dot. Regulacji zawierania transakcji osobistych