Stanowiska IDM

Stanowisko IDM w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego

W nawiązaniu do spotkania z przedstawicielami Urzędu Komisji Nadzoru („KNF”) oraz wcześniejszej korespondencji pomiędzy KNF i Izbą Domów Maklerskich („IDM”) w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego, IDM pragnie ponownie przedstawić stanowisko środowiska domów maklerskich w tej sprawie.

Pobierz: Stanowisko IDM w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego