Stanowiska IDM

STANOWISKO IDM DO STRATEGII ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

Przygotowanie strategii od lat było postulatem środowiska polskich domów maklerskich. Wyzwania jakie stoją przed polską gospodarką, w tym konieczność zwiększenia jej produktywności i konkurencyjności, wymagają znacznego zwiększenia udziału rynku kapitałowego w finansowaniu potrzeb rozwojowych polskich przedsiębiorstw, bo to głownie rynki kapitałowe, a nie system bankowy finansują innowacje, które są głównym źródłem wzrostu produktywności.

 

Projekt Strategii przesłany do konsultacji, uwzględnia wiele z ważnych postulatów branży, działającej na rynku papierów wartościowych. 

 

Jednym z podstawowych warunków wypełniania przez rynek kapitałowy jego podstawowych funkcji jest istnienie silnych krajowych domów maklerskich. Każdy plan na rzecz długoterminowego rozwoju polskiej gospodarki powinien obejmować rozwój rynku kapitałowego oraz krajowych domów maklerskich, jako istotnego warunku jego powodzenia.

 

Domy maklerskie pełnią kluczową rolę doradcy i pośrednika dla inwestorów rynku kapitałowego, pozyskują dla przedsiębiorstw kapitał na rynku pierwotnym i doradzają inwestorom w zakupie lub sprzedaży akcji notowanych na Giełdzie, czyli będących w obrocie na rynku wtórnym. Dzięki działalności krajowych domów maklerskich oszczędności Polaków, inwestowane bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, finansują rozwój przedsiębiorstw, a tym samym gospodarki. Giełda jako centralna instytucja infrastrukturalna rynku kapitałowego, oferuje swoim klientom, tj. domom maklerskim, platformę transakcyjną do obsługi inwestorów na rynku wtórnym.

 

W Stanowisku Izby przedstawiamy zasadnicze uwagi do projektu, które koncentrują się na uwarunkowaniach działalności krajowych domów i biur maklerskich.

 

Zobacz: Stanowisko IDM do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego