Szkolenia

Izba Domów Maklerskich organizuje Szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w domach i biurach maklerskich”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. w godz. 10:00 – 16:00 w Warszawie. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy uczestników drogą mailową po zakończeniu rejestracji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia będzie przedstawienie Uczestnikom najważniejszych zmian w stosunku do instytucji obowiązanych z obszaru AML.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do: dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, audytorów wewnętrznych w firmach inwestycyjnych.

Zakres tematyczny szkolenia

1.      Zagadnienia ogólne

 1. beneficjent rzeczywisty – definicja oraz sposób identyfikacji
 2. rejestr beneficjentów rzeczywistych – podmioty zobowiązane do rejestracji oraz zasady pozyskiwania danych
 3. osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – definicja oraz sposoby identyfikacji
 4. środki bezpieczeństwa finansowego
 5. zdalne nawiązywanie relacji
 6. procedura instytucji obowiązanej

2.      Ocena ryzyka instytucji obowiązanej

 1. krajowa ocena ryzyka i jej wpływ na ocenę ryzyka instytucji obowiązanych

3.      Raportowanie transakcji

 1. transakcje ponadprogowe podlegające obowiązkowi raportowania
 2. transakcje podejrzane – pranie pieniędzy
 3. transakcje podejrzane – inne przestępstwa

4.      Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

 1. listy sankcyjne
 2. obowiązek zamrażania środków

5.      Kontrolowanie instytucji obowiązanych

 1. zasady kontroli
 2. wyniki kontroli

6.      Odpowiedzialność administracyjna i karna

 1. przesłanki nałożenia kary
 2. wysokość kar

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Otto – Specjalista z zakresu AML, współautor Praktycznego przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

Koszt udział w szkoleniu

1000 zł netto (pierwsza osoba), 600 zł netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

Rejestracja na szkolenie została zakończona.