Parkiet – Lewar znowu do poprawki

Izba popiera reformę mającą ograniczyć szkodliwe praktyki na rynku, ograniczyć podmioty dokonujące nadużyć, a w konsekwencji zapewnić warunki i uczciwej konkurencji krajowym domom maklerskim, działającym na podstawie licencji Komisji Nadzoru Finansowego. Jednocześnie, w ocenie Izby, wprowadzenie jednostronnych propono­wanych obecnie ograniczeń dla krajowej branży forex z równoczesnym pominięciem działania zagranicznych pod­miotów będzie ze szkodą dla polskiego klienta i całego rynku – argumentuje IDM.

 

Zobacz artykuł