Konferencje

Podsumowanie XVII Konferencji IDM - RAPORT PwC Wyzwania rozwojowe a otoczenie regulacyjne i sytuacja rynkowa firm inwestycyjnych w Polsce.

 

Firma doradcza PwC we współpracy z Izbą Domów Maklerskich przygotowała raport Wyzwania rozwojowe a otoczenie regulacyjne i sytuacja rynkowa firm inwestycyjnych w Polsce. Publikacja zawiera wnioski i postulaty branży prezentowane podczas XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej.

Rynek kapitałowy jest jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju innowacyjnej gospodarki. Wspiera najbardziej dynamiczne polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, dostarczając im finansowanie na inwestycje w nowoczesne przedsięwzięcia i pomaga w budowie firm o dużej skali, zdolnych do konkurowania na rynkach międzynarodowych, dostarczając środków na przejęcia.

Dziś, rynek kapitałowy wymaga pilnych działań w celu zwiększenia jego roli w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Potrzebne są m.in. regulacje dla tworzenia krajowych źródeł kapitału. Do tego konieczne jest m.in. wdrożenie reform wspierających budowanie długoterminowych oszczędności emerytalnych Polaków – w tym planowane przekazanie 75% funduszy z OFE na IKZE oraz budowa Pracowniczych Programów Kapitałowych. Konieczne jest też stworzenie lepszych warunków rozwojowych dla krajowych domów i biur maklerskich, które wspierają polskie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kapitału a polskich i zagranicznych inwestorów w ich decyzjach inwestycyjnych. Szczególnie ważne jest  obniżenie kosztów regulacyjnych tak by ograniczyć koszty ich działalności proporcjonalnie do skali ich operacji a także, niezależnie, zmniejszenie opłat na rzecz infrastruktury/kosztów transakcyjnych, które mają wpływ na płynność rynku, będącą sumaryczną miarą konkurencyjności rynku.

Mając na względzie założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakładające m.in. oparcie wzrostu gospodarczego na wiedzy i innowacjach, przy zwiększonym udziale kapitału krajowego, środowisko domów maklerskich oczekuje przyśpieszenia prac nad opracowaniem strategii dla rynku kapitałowego. 

            POBIERZ RAPORT

Raport okladka