Konferencje

Konferencja „Instytucje finansowe wobec wyzwań - MiFID II, RODO, AML” – 7 grudnia 2017r. Warszawa

     


ORGANIZATOR

  IDM CMYK v2

 
PATRONAT MERYTORYCZNY

  KDPW

Izba Domów Maklerskich organizuje Konferencję pt. „Instytucje finansowe wobec wyzwań - MiFID II, RODO, AML”, któraodbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 roku w godz. 9:00-16:15 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A w sali nr 11 na XV piętrze w Warszawie.

Konferencja składać się będzie z wykładów do których zaprosiliśmy ekspertów z zakresu nadzoru zgodności z prawem. Konferencja skierowana jest do dyrektorów finansowych, dyrektorów i pracowników departamentów zarządzania ryzykiem, departamentów prawnych, compliance, audytorów wewnętrznych, specjalistów z zakresu compliance w domach maklerskich, TFI, OFE, bankach oraz pozostałych instytucjach finansowych.

Tematyka konferencji:

 • Rewolucja RODO – kluczowe zasady ochrony danych osobowych na tle Rozporządzenia 2016/679,
 • RODO - zastosowanie w praktyce,
 • Obowiązki w zakresie raportowania transakcji zgodnie z MIFIR/MIFIDII,
 • Nowe obowiązki dla instytucji finansowych – implementacja IV Dyrektywy AML,
 • Praktyczne aspekty stosowania rozporządzenia PRIIP,
 • MiFID II – ostatni dzwonek.

Prelegenci (w kolejności alfabetycznej)

 • Jacek Błachut – Adwokat, Kancelaria SPCG,
 • Katarzyna Czajka – Radca Prawny, Trigon Dom Maklerski S.A.,
 • Anna Jaworska – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.,
 • Leszek Kołakowski – Wicedyrektor Działu ds. Strategii i Rozwoju Biznesu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 • Bogdan Kornacki – Product Manager, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Ewa Mazurkiewicz – Radca Prawny, Kancelaria SPCG,
 • Andrzej Otto – Inspektor Nadzoru, Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 • Artur Zapała – Radca Prawny, Kancelaria SPCG.

 PDFPobierz: Program konferencji

Koszt udziału

Członkowie Izby: 700 zł netto (pakiet dla dwóch), 350 zł netto (każda kolejna osoba).

Pozostałe instytucje: 1100 zł netto od osoby.