Konferencje

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE XIX KONFERENCJI IDM

Niniejsze podsumowanie zamyka XIX Konferencję Izby Domów Maklerskich. Tegoroczna konferencja „Rynek przyszłości, przyszłość rynku – rynek kapitałowy wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki” gościła przedstawicieli rządu, regulatora i instytucji rynku kapitałowego, domów i biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz spółek notowanych na GPW. Goście honorowi konferencji to dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz dr Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda.

Rynek kapitałowy to nieodłączny element finansowania wzrostu gospodarczego kraju, jedno z najważniejszych narzędzi unowocześniania gospodarki. Efektywnie funkcjonujący rynek jest źródłem pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw do realizacji inwestycji oraz miejscem lokowania i pomnażania oszczędności obywateli. Rynek kapitałowy może być katalizatorem odpowiedzialnego rozwoju adresując nadrzędne cele rządowego planu – poprawę jakości wzrostu gospodarczego.

W trakcie 11 paneli uczestnicy dyskutowali na najważniejsze dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego tematy od budowania zaufania do rynku kapitałowego po zachęty do długoterminowego inwestowania. Izba przygotowała podsumowanie wniosków i rekomendacji, które pojawiły się podczas dyskusji panelowych. Rekomendacje zostaną przekazane do odpowiednich organów administracji rządowej, instytucji rynku kapitałowego w celu wprowadzenia niezbędnych zmian dla zwiększania udziału rynku kapitałowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw oraz gospodarki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i merytoryczne zaangażowanie w dyskusje. Państwa obecność na konferencji jest dowodem zainteresowania przyszłością  Polski i polskiego rynku kapitałowego.

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością na kolejnej konferencji Izby Domów Maklerskich.

 

   Podsumowanie okladka