Szkolenia

Podsumowanie szkolenia dla domów maklerskich dot. FATCA

W dniu 19 marca 2014 r. w Izbie Domów Maklerskich odbyło się szkolenie „FATCA – skutki dla polskich instytucji finansowych”

Prelegentami podczas szkolenia byli: p. Anna Zięba i p. Tomasz Zalewski, doradcy podatkowi w Kancelarii Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy. W szkoleniu wzięło udział ok. 30 osób.

Na szkoleniu zostały omówione w szczególności następujące kwestie:

  1. Modele wdrożenia FATCA na świecie;
  2. Sposób i harmonogram implementacji FATCA w Polsce;
  3. Wpływ sposobu implementacji FATCA na świecie na polskie instytucje finansowe;
  4. Obowiązki wynikające z FATCA;
  5. Dyrektywa 2011/16/EU tzw. europejska FATCA.

W maju br. Izba Domów Maklerskich planuje przeprowadzić kolejne szkolenie związane z wdrożeniem FATCA.