Parkiet – Poczekajmy na unijne regulacje

W ciągu ostatnich kilku lat Polska zbudowała na tle innych systemów gospodarczych europejskich jeden z większych i dojrzal­szych rynków forex z około 15-proc. udziałem aktywnych klientów detalicznych. To, że dziś mamy rynek OTC z regulacjami chroniącymi inwestora, to nasza przewaga konkurencyjna, przewaga branży maklerskiej wobec innych rynków OTC w UE. Teraz problem w tym, czy budujemy dalej konkuren­cyjne otoczenie regulacyjne, czy też nie – oraz jaki wpływ mają zaproponowane zmiany ustawy na interes polskiego klienta. W naszym przekona­niu tworzenie niekorzystnego otoczenia regulacyjnego, a w tym przypadku mamy z tym do czynienia, może spowodować, że skutki nowych regulacji będą odwrotne do zamierzonego. Mówiąc wprost: klienci będą słabiej chronieni niż obecnie – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich, w rozmowie z Przemysławem Tychmanowiczem.

 

Zobacz artykuł