Centrum Prasowe

Analiza opłat na GPW w prównaniu z giełdami europejskimi

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w czołówce najdroższych giełd w Europie –wynika z informacji przygotowanej przez Izbę Domów Maklerskich

Według informacji Izby Domów Maklerskich na podstawie danych z giełd europejskich, opłaty pobierane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należą do jednych z najwyższych w Europie zarówno w analizie giełd o porównywalnej wielkości, jak i giełd o wyższych kapitalizacjach. Pod względem wysokości opłat jedynie giełda w Pradze - o kilkukrotnie niższych obrotach 

i kapitalizacji - przewyższa warszawski parkiet. Analiza opłat na rynkach europejskich pokazuje również elastyczność władz niektórych giełd w podejściu do polityki opłat, w tym możliwość wyboru przez brokerów wysokości opłat i dostosowania do ich potencjału i aktywności na rynku.

OPŁATY POBIERANE OD WARTOŚCI TRANSAKCJI (średnia transakcja: 12 215 zł)

kurs na 20.02.2012 wg NBP

2012 02 analiza oplat 01

Benchmark dla GPW: porównanie giełd z regionu: Wiedeń, Budapeszt, Praga, Istambuł. W analizie wykorzystano również rozwinięte notowane giełdy Europy zachodniej Londyn, Madryt, Frankfurt, Oslo.

Przy analizie średniej transakcji o wartości 12 215 zł*, opłata na GPW w Warszawie wynosi 5,03 zł, podczas gdy dla porównania giełda w Budapeszcie oferuje 1,83 zł opłaty, a najtańsza giełda w Istambule oferuje 0,11 zł. Również giełda w Wiedniu oferuje brokerom, którzy przekroczą obroty 150 mln euro w miesiącu opłaty poniżej 4 zł. Jedynie giełda w Pradze (o kilkukrotnie mniejszej kapitalizacji i wartości obrotów) oferuje wyższe koszty transakcji: 8,55 zł.

Dla porównania na rynkach rozwiniętych (Londyn, Frankfurt) opłaty pozostają na poziomie ok. 0,5 zł za transakcję (zlecenie o wartości 12 215 zł). Również giełda w Oslo oferuje opłaty od 3,95 zł i mniej za transakcję przy wyborze przez brokera taryfy 2-4. Jedynie giełda w Madrycie oferuje wyższe opłaty giełdowe: 13,17 zł.

W ramach stymulowania rozwoju rynku kapitałowego poszczególne parkiety stosują również politykę  premiowania aktywności brokerów i poszczególnych typów instrumentów finansowych. Giełda w Oslo oferuje wysokie rabaty nawet do 60% dla transakcji na 5 najbardziej płynnych akcjach z indeksu OBX  oraz od wysokości obrotu realizowanego przez danego brokera.

OPŁATY POBIERANE OD WARTOŚCI TRANSAKCJI (transakcja: 3 000 000 zł)

kurs na 20.02.2012 wg NBP

2012 02 analiza oplat 02

W przypadku transakcji o wysokiej wartości (3 000 000 zł) GPW również pozostaje jedną z najdroższych giełd w Europie z opłatą w wysokości 590 zł. Dla porównania giełda w Wiedniu pobiera opłatę w wysokości od 187,99 zł do 375,98 zł w zależności od taryfy., Giełda w Budapeszcie pobiera opłatę o wartości 450 zł, a najtańsza giełda w Istambule jedynie 27,64 zł.   Opłaty na giełdach rozwiniętych pozostają kilkukrotnie tańsze na poziomie 185-56 zł.

TABELA OPŁAT – porównanie przykładowych giełd europejskich

2012 02 analiza oplat 03

Porównanie w tabeli - porównano opłaty dla jednej transakcji, w tym opłaty stałe dla pojedynczej transakcji, jeśli są pobierane (Oslo). Benchmark dla GPW: porównanie giełd z regionu: Wiedeń, Budapeszt, Praga, Istambuł. W analizie wykorzystano również rozwinięte notowane giełdy Europy zachodniej Londyn, Madryt, Frankfurt, Oslo.

Metodologia:

*Średnie transakcja: przyjęto wartość 12 215 zł, tj. średnia wartość transakcji na GPW w 2009 r., źródło: raport firmy konsultingowej Oxera przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej

Pozostałe jako średnie przedziałów zgodnie z tabelą opłat GPW

Tabelka (kapitalizacja i obroty giełd)

2012 02 analiza oplat 04

Informacje dodatkowe:

Wiedeń - stosuje 3 klasy tabel opłat. Klasa 1 ma najwyższe stawki procentowe z ograniczeniem max. opłaty na poziomie 90 euro, klasa 3 najniższe z ograniczeniem max. opłaty na poziomie 18 euro. Opłaty transakcyjne pobieranie są zgodnie z class1 do momentu, kiedy dany broker przekroczy poziom 150 mln. euro obrotu w danym miesiącu. Wówczas giełda pobiera opłaty zgodnie z tabelą class2 a po przekroczeniu progu 450mln euro zgodnie z class3.

Praga - opłaty zawierają również settlement. 

Madryt - dla ustalenia stawki opłaty sumowane są zrealizowane w danym dniu zlecenia na rzecz klienta finalnego na danym papierze po tej samej cenie i po danej stronie(buy/sell). Max opłata od sumy transakcji klienta finalnego na danym papierze i stronie (bez warunku tej samej ceny) wynosi 125 euro.

Oslo - stosuje 4 tabele opłat do wyboru przez brokera, tabelom tym przypisane są różne opłaty stałe. Broker może zmienić wybraną przez siebie opcję kwartalnie. Stosowane są różne stawki dla zleceń na otwarcie i zleceń sesyjnych. W porównaniu zastosowano stawki sesyjne.

Londyn – stosuje rozbudowany system opłat min. z rozróżnieniem na stronę aktywną i pasywną – w porównaniu zastosowano wariant standardowy, gdzie stawki procentowe są najwyższe.

Frankfurt – stosuje 3 modele opłat do wyboru przez brokera: High Volume, Medium Volume i Low Volume. Każdemu modelowi jest przypisana kwota minimalnej miesięcznej opłaty od obrotu. Jeśli suma opłat od transakcji wyliczona zgodnie ze stawkami procentowymi dla danego modelu jest niższa od minimalnej, broker płaci stawkę minimalną. Zmiana decyzji o wyborze modelu obowiązuje po 30 dniach od poinformowania giełdy. Stawki procentowe naliczane są od obrotu dziennego. Jeśli wartość zrealizowanych w dniu transakcji brokera przekracza 1.500.000 euro opłata naliczana jest tylko od tej kwoty.

Pobierz: Analiza opłat na GPW w porównaniu z giełdami europejskimi.