Centrum Prasowe

Szkolenie online - Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie ryzykiem AML w domach maklerskich

Izba Domów Maklerskich

wraz

z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy

 

zapraszają na szkolenie online

„Nowa Krajowa Ocena Ryzyka Prania pieniędzy a zarządzanie rynkiem AML w domach maklerskich”

 

 

które odbędzie się

24 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00-13:00

Zakres tematyczny:

  1. Ocena ryzyka instytucji w kontekście nowej Krajowej Oceny Ryzyka;
  2. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie AML – podstawowe zagadnienia i problemy;
  3. Whistleblowing AML i firmy inwestycyjnej a nowy projekt ustawy wdrażającej dyrektywę 2019/1937;
  4. Proces współpracy z organem w toku kontroli AML – prawidłowe praktyki. 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

 

 

KOSZT  UDZIAŁU

Early Birds do 18 kwietnia 2024 r.

·        550 zł* netto (pierwsza osoba).

·        350 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

Cena regularna od 19 kwietnia do 24 kwietnia 2024 r.

·        700 zł* netto (pierwsza osoba).

·        450 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

PŁATNOŚĆ

Płatność za udział w szkoleniu odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej po zakończeniu szkolenia na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym z terminem płatności 7 dni.

REJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie IDM do dnia

 

24 kwietnia 2024 r.

 

PARTNER  SZKOLENIA

 

sadkowski.jpg

 

[Form AML_FORMULARZ not found!]