Stanowiska IDM

Strategia promująca rozwój rynku kapitałowego w Polsce

W dniu 24 stycznia br. odbędzie się w Posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego, którego przedmiotem będzie dyskusja nad zarysem rządowej Strategii promującej rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Izba w dniu dzisiejszym przekazała swoje propozycje do zarysu strategii, określając warunki jakie powinny być spełnione aby nasz rynek był bardziej konkurencyjny:

  1. Polityka rządowa wspierająca budowę kapitału w kraju – likwidacja barier, zachęty podatkowe dla obywateli;
  2. Konkurencyjny rynek kapitałowy wymaga też emitentów i płynności;
  3. Rynek kapitałowy wymaga ułatwienia w dostępie do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, po kosztach, na które je stać;
  4. Konkurencyjny rynek kapitałowy wymaga konkurencyjnych opłat transakcyjnych pobieranych przez Giełdę i KDPW;
  5. Konkurencyjny rynek kapitałowy wymaga umiarkowanych kosztów wdrażania regulacji w domach maklerskich i konkurencyjnych kosztów nadzoru;
  6. Konkurencyjny rynek kapitałowy wymaga regulacji, które są elastyczne, kosztowo-oszczędne i zrównoważone;
  7. Konkurencyjny rynek kapitałowy musi mieć dobrą reputację;
  8. Konkurencyjny rynek wymaga silnej branży krajowych domów maklerskich;
  9. Konkurencyjny rynek wymaga infrastruktury, której strategia jest podporządkowana interesom wszystkich uczestników rynku oraz długoterminowym interesom kraju;

Pobierz: Propozycje IDM do zarysu rządowej Strategii rozwoju rynku kapiłowego w Polsce