Konferencje

Logo Konf Regulacji RK male                                          IDM CMYK short

 

O Konferencji   Program   Rejestracja  Prelegenci  Partnerzy  Kontakt 1

 

PROGRAM

KONFERENCJA REGULACJI RYNKU KAPITAŁOWEGO

„BIEŻĄCE WYZWANIA PRAWNE BRANŻY RYNKU KAPITAŁOWEGO”

17 października 2023 r.

Budynek Varso 2, ul. Chmielna 37, Warszawa

 

 

08:45 – 09:00

Rejestracja

09:00 – 09:15

OTWARCIE KONFERENCJI

Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

09:15 – 09:35

WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE

„CO ZROBIĆ ŻEBY RYNEK KAPITAŁOWY BYŁ ATRAKCYJNY DLA INWESTORÓW”

dr hab. Jacek Jastrzębski prof. UW – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

09:35 – 10:15

Panel dyskusyjny 1: „ZMIANY REGULACYJNE WYNIKAJĄCE Z RETAIL INVESTMENT STRATEGY”

Zakres tematyczny: Jakie zmiany regulacyjne pociągnie za sobą przyjęcie przez UE Retail Investment Strategy?

Wprowadzenie do dyskusji: Agata Gawin – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zaproszeni do debaty:

Agata Gawin – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Agnieszka Rostkowska – Zastępca Dyrektora, Biuro Maklerskie Banku Handlowego

Katarzyna Szwarc – Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów

Moderator: Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

10:15 – 10:30

Wystąpienie: „CZY POTRZEBNA JEST CERTYFIKACJA NA RYNKU KAPITAŁOWYM?”

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Prezes Zarządu, CFA Society Poland

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 11:25

Panel dyskusyjny 2: „CZY INWESTOR JEST KONSUMENTEM?”

Zaproszeni do debaty:

prof. dr hab. Marcin Dyl prof. UW – Radca Prawny, Partner, Kancelaria Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni

Katarzyna Łukomska – Radca Prawny, Biuro Rzecznika Finansowego

prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Partner, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni

Moderator: dr Paweł Gładysz – Radca Prawny, Zastępca Dyrektora, Biuro Maklerskie Pekao

11:25 –  12:00

Wystąpienie: „DOŚWIADCZENIA Z KONTROLI W FIRMACH INWESTYCYJNYCH”

Dorota Nowalińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

12:00 – 13:10

Panel dyskusyjny 3: „NOWA USŁUGA NA RYNKU KAPITAŁOWYM – USŁUGA DYSTRYBUCJI”

Zaproszeni do debaty:

Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich

Piotr Koziński – p.o. Dyrektora Zarządzającego, Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Daniel Lipnicki – Radca Prawny, Członek Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion Sp. o.o.

Małgorzata Rusewicz – Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Moderator: Artur Zapała – Radca Prawny, Partner, SPCG kancelaria adwokatów i radców prawnych

13:10 – 13:50

LUNCH

13:50 – 14:35

Wystąpienie: „ZMIANY W PRAWIE RYNKU KAPITAŁOWEGO”

Krzysztof Kopera – Naczelnik Wydziału Rynku Kapitałowego, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

14:35 – 14:55

WYSTĄPIENIE: „GŁOS LOKALNEGO RYNKU W PROCESIE LEGISLACYJNYM UE – proces stanowienia prawa w UE”

Edyta Kniaziowska-Bryk – DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union C.3 Securities Markets, European Commission

14:55 – 15:10

Przerwa kawowa

15:10 – 16:20

Panel dyskusyjny 4: „WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA RYNKU KAPITAŁOWYM”

Wprowadzenie do dyskusji: Michał Kulesza – Partner, Rymarz, Zdort Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.

Zaproszeni do debaty:

Marcin Bawor - Data & Sales Specialist, Google

dr Monika Gorgoń – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Prezes Zarządu, CFA Society Poland

Moderator: Michał Nowakowski – Radca Prawny, Counsel, Kancelaria Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.

16:20 – 16:30

WYSTĄPIENIE PODSUMOWUJĄCE KONFERENCJĘ

Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

17:00 – 21:00

COCTAIL PARTY

 

  
 Program PDF