Szkolenia

 

IZBA DOMÓW MAKLERSKICH

 ORGANIZUJE WEBINARIUM

 „KLIENT DETALICZNY A OCHRONA KONSUMENTA W ŚWIETLE ORZECZNICTWA M.IN. W SPRAWACH „FRANKOWYCH”

 2 lutego 2021 r.| godz. 10:00 – 15:00

  

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Klient detaliczny a konsument:
  • Zakres i wzajemna relacja pojęć;
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta (od 1 stycznia 2021 r.).
 • Ochrona inwestora a ochrona konsumenta:
  • MiFID II a inne dyrektywy i ustawy;
  • Zasady wykładni zgodnej i obowiązek jej stosowania;
  • Wspólne (?) klauzule generalne.
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe:
  • Praktyka wprowadzająca w błąd;
  • Agresywna praktyka rynkowa;
  • Kodeks dobrych praktyk.
 • Niedozwolone postanowienia umowne:
  • Uzgodnienie (nie)indywidualne z konsumentem;
  • Ukształtowanie praw i obowiązków w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;
  • Rażące naruszenie interesów konsumenta;
  • Główne świadczenia stron sformułowane w sposób jednoznaczny i niejednoznaczny.
 • Inne błędy w formułowaniu umów:
  • Sprzeczność z ustawą;
  • Sprzeczność z właściwością (naturą) stosunku prawnego
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy:
  • Deliktowa (z Kodeksu cywilnego);
  • Deliktowa+ (w zakresie wynikającym lub zmodyfikowanym innymi przepisami);
  • Z bezpodstawnego wzbogacenia.

PROWADZĄCY WEBINARIUM

Aleksander Śmidowicz – Radca Prawny, Konsultant ESMA.

KOSZT UDZIAŁU

750 zł* netto (pierwsza osoba)
500 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).
*Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

PŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W WEBINARIUM

Płatność za udział w webinarium nastąpi po odbyciu się webinarium na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej przez IDM na adres mailowy podany podczas rejestracji.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.

REJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 29 stycznia 2021 r.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Webinarium: Klient detaliczny a ochrona konsumenta w świetle orzecznictwa m. in. w sprawach "frankowych".

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa

750 zł netto (pierwsza osoba), 500 zł netto (druga osoba i kolejne z jednej instytucji).

Płatność za udział w Webinarium

Płatności za udział w Webinarium nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej przez Izbę Domów Maklerskich po odbyciu się webinarium na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w webinarium:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na webinarium.

Etap III: Po zakończeniu rejestracji otrzymają Państwo informację nt. danych technicznych dot. udziału w webinarium.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w webinarium. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawach organizacyjnych z p. Michał Turek tel. 22 828 14 02

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Webinarium IDM (dalej „Webinarium”), wystawienia faktury za udział w Webinarium oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Webinarium. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Webinarium;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Webinarium;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Webinarium, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms