Szkolenia

Logo szkolenia

Izba Domów Maklerskich

wraz

z Kancelarią JDP DRAPAŁA & PARTNERS


Organizują II część warsztatu dla administratorów rejestrów oraz emitentów pozagiełdowych


„Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie redukujące ryzyko prawne”

 
który odbędzi się

11 października 2021 r. w godz. 12:30 – 15:00

 

ZAKRES TEMATYCZNY  II  WARSZTATU

 

 • Podstawy odmowy wpisu.

 • Znoszenie współwłasności.

 • Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami.

 • Pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych.

 • Wybrane aspekty przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 • Wybrane aspekty ochrony danych osobowych. 


PROWADZĄCY  SZKOLENIE

Marcin Chomiuk 

 Bogusaw Lackoroski

dr Marcin Chomiuk
Partner
JDP DRAPAŁA & PARTNERS

dr hab. Bogusław Lackoroński
Radca prawny, Of Counsel
JDP DRAPAŁA & PARTNERS

 

KOSZT UDZIAŁU

 • 700 zł netto* (pierwsza osoba)
 • 450 zł netto *(druga osoba i kolejne)

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.KWESTIE TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie poprzez system Cisco Webex Meetings. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową (zalecane: Windows Explorer, Edge, Google Chrome) lub zainstalowanie aplikacji Cisco Webex Meetings https://www.webex.com/downloads.htmlREJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 11 października 2021 r. do godz. 10:00PARTNER SZKOLENIA

JDP nowe

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

II Część warsztatu dla administratorów rejestrów oraz emitentów pozagiełdowych

 „Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie redukujące ryzyko prawne”

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa
 • 700 zł netto (pierwsza osoba),
 • 450 zł netto (druga osoba i kolejne z jednej instytucji).

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Płatność za udział w Warsztacie

Płatności za udział w Warsztacie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej przez Izbę Domów Maklerskich na adres mailowy podany w zgłoszeniu po odbyciu się szkolenia.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w warsztacie:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 11 października 2021 r. do godz. 10:00

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na warsztat wraz z danymi technicznymi dot. udziału w warsztacie.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w warsztacie. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się webinarium.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • w sprawach organizacyjnych z p. Ewą Sosnówką tel. 881 939 252.

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Warsztacie IDM (dalej „Warsztat”), wystawienia faktury za udział w Szkoleniu oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Warsztatu. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Warsztacie;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Warsztatu;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Warsztatu, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms