Centrum Prasowe

Zaproszenie na Europejski Kongres Finansowy

Zaproszenie_ekd.png

Serdecznie zapraszamy do udziału w EUROPEJSKIM KONGRESIE FINANSOWYM[LS1]  w dniach 10-12 czerwca w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie.

Motto tegorocznego Kongresu brzmi “Czy chcemy jeszcze się ścigać?”

Izba Domów Maklerskich jest partnerem instytucjonalnym XIV edycji Europejskiego Kongresu Finansowego.

Członkowie Izby Domów Maklerskich otrzymują 30% zniżki przy rejestracji udziału w Kongresie. Aby zgłosić uczestnictwo i dokonać rejestracji zapraszamy na stronę internetową.
W formularzu rejestracyjnym w miejscu „Rodzaj uczestnictwa” prosimy wybrać opcję „Partner”, a następnie wpisać hasło 30%IDM-EFC24

Europejski Kongres Finansowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń sektora finansowego
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Co roku w EKF uczestniczy ponad 1500 przedstawicieli biznesu, instytucji finansowych, konsultingu, kancelarii prawnych oraz szkół wyższych.

Europejski Kongres Finansowy stanowi nie tylko miejsce debaty o wyzwaniach finansowych, ale także platformę spotkań osób, które czują się odpowiedzialne za bezpieczny i zrównoważony rozwój polskiej i europejskiej gospodarki.

Podczas czternastej edycji Kongresu zapraszamy m.in. do rozmów o:

ü  koniecznym poszukiwaniu równowagi między korzyściami i ryzykiem dla klientów instytucji finansowych

ü  cyberbezpieczeństwie, bezpiecznym obiegu danych i dalszej cyfryzacji sfery komercyjnej i publicznej

ü  wyzwaniach związanych z finansowaniem wielkich projektów inwestycyjnych (transformacja energetyczna, w tym energetyka jądrowa, wydatki zbrojeniowe, udział polskich firm w odbudowie Ukrainy)

ü   AI – czy rzeczywiście w krótkim czasie będziemy mieli odczuwalną rewolucję
w procesach, obsłudze klienta, usługach serwisowych

ü  możliwościach wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw przez sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy

ü   działaniach na rzecz wzrostu wiarygodności ekonomicznej Polski

ü   finansowaniu wdrażania ESG, a w szczególności zielonej transformacji

ü   stymulowaniu wzrostu oszczędności długookresowych i inwestycji

ü   finansowaniu zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości

ü   racjonalizacji polityki mieszkaniowej i imigracyjnej

ü   działaniach dla wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Polski i UE

Jak co roku, wyłącznie na EKF:

·         - Makroekonomiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań 2024-2027

·         - Technologiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2024-2027

·         - Okrągły stół CRO. Ryzyko bankowe – mapa wyzwań dla sektora bankowego

·         - Debata oksfordzka Akademii EKF

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji udziału w Kongresie.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę www.efcongress.com