Centrum Prasowe

Safe the date - KONFERENCJA COMPLIANCE IDM "Wyzwania dla instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami" - 23-24 maja 2024 r.


Pole tekstowe: ZAREZERWUJ
TERMIN
s

SAFE THE DATE

KONFERENCJA  COMPLIANCE  IDM

„Wyzwania dla instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami”

23-24* maja 2024 R. 

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, Warszawa

ZAKRES TEMATYCZNY

1.       Ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

2.       Implementacja DORA w pigułce – mapa drogowa.

3.       Mapa drogowa nowych technologii dla firm inwestycyjnych.

4.       Zmiany w prawie rynku kapitałowego.

5.       Bieżące kwestie podatkowe dla firm inwestycyjnych.

6.       Panel dyskusyjny nt ESG.

Program konferencji już wkrótce.

PRELEGENCI

1.       dr hab. Sebastian Skuza – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

2.       Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego.

3.       Krzysztof Kopera – Naczelnik Wydziału Rynku Kapitałowego Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów.

4.       mec. Michał Karwasiński – radca prawny, Partner, Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy.

5.       mec. Jakub Szpringer – radca prawny, Partner, Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

6.       mec. Katarzyna Ozga - radca prawny, Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

7.       mec. Michał Kulesza – Adwokat, Partner, Kancelaria Rymarz, Rymarz, Zdort Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.

DO PANELU ZAPROSILIŚMY:

1.       Piotr Koziński – Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

2.       dr Monika Gorgoń – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3.       mec. Jakub Pyszyński – radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

4.       mec. Izabela Górnicka – radca prawny, Dom Maklerski Michael/Strom

5.       dr Paweł Gładysz - radca prawny, Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego, Bank Pekao S.A.

Po konferencji w godz. 17.00-22.00 planujemy spotkanie uczestników, przedstawicieli członków Izby Domów Maklerskich oraz przedstawicieli rynku kapitałowego.

*Drugi dzień Konferencji przeznaczony będzie na spotkania wewnętrzne Członków IDM.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie akceptowane

przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką.

 

WIĘCEJ  SZCZEGÓŁÓW  I  REJESTRACJA  JUŻ  OD 6  MAJA  2024 r.  NA:  www.idm.com.pl