Centrum Prasowe

O Konferencji   Program   Rejestracja   Prelegenci      Kontakt 1

  Compliace mailing

KONFERENCJA  COMPLIANCE  IDM

„Wyzwania dla instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami”

23 maja 2024 r. 

24 maja 2024 r. (wstęp dla Członków IDM)

 

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, Warszawa

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY

1.       Ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

2.       Implementacja DORA w pigułce – mapa drogowa.

3.       Mapa drogowa nowych technologii dla firm inwestycyjnych.

4.       Zmiany w prawie rynku kapitałowego.

5.       Bieżące kwestie podatkowe dla firm inwestycyjnych.

 

6.       Panel dyskusyjny nt ESG.

PRELEGENCI

Paweł Gładysz STUDNIAREK  Izabela Górnicka 
dr Paweł Gładysz

radca prawny,

Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego, Bank Pekao S.A.

Karolina Studniarek

Senior ESG Manager,

       Giełda Papierów Wartościowych             w Warszawie

mec. Izabela Górnicka

radca prawny,

Dom Maklerski Michael/Strom

 Aneta Grzyb  Katarzyna Kacprzak  Michał Karwasiński
 Aneta Grzyb

Senior Manager, Advocate, Tax Advisor

ALTO

 mec. Katarzyna Kacprzak

radca prawny,

Izba Domów Maklerskich

mec. Michał Karwasiński

radca prawny, Partner,

Kancelaria Karwasiński Szpringer

i Wspólnicy

koper  Piotr Koziński  Michał Kulesza 
Krzysztof Kopera

Naczelnik Wydziału Rynku Kapitałowego Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego,

Ministerstwo Finansów

Piotr Koziński

Dyrektor Zarządzający Pionem

Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

mec. Michał Kulesza

Adwokat, Partner,

Kancelaria Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.

 Waldemar Markiewicz  Karol Migas  Katarzyna Ożga
 Waldemar Markiewicz

Prezes Zarządu,

Izba Domów Maklerskich

 Karol Migas

Manager & Tax Advisor,

ALTO

 mec. Katarzyna Ożga

radca prawny,

Kancelaria Karwasiński Szpriger i Wspólnicy

 Jakub Pyszyński Sebastian Skuza 

Jakub Szpringer 

 mec. Jakub Pyszyński

radca prawny,

Dyrektor Biura Prawnego,

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

 

CHOJNACKA

Żaneta Chojnacka

R&D Expert & Business Development Specialist,

ALTO

 

 dr hab. Sebastian Skuza 

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Nadzoru Finansowego 

 

 

 

sas

 mec. Michał Sas

Dyrektor Departamentu Analiz

i Legislacji

w Biurze Rzecznika Finansowego

   mec. Jakub Szpringer

radca prawny, Partner,

Kancelaria Karwasiński Szpringer

i Wspólnicy

 

KOSZT UDZIAŁU

EARLY BIRDS (06.05.-13.05.2024)

  • 950 zł* netto (pierwsza osoba)
  • 750 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji

ZAPISY STANDARDOWE (14.05.-23.05.2024)

  • 1200 zł* netto (pierwsza osoba)
  • 900 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji)

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%


PŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Płatność za udział w konferencji nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu konferencji z terminem płatności 7 dni.


ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką.


REJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 23 maja 2024 r.