Centrum Prasowe

ZWZ IDM PODSUMOWAŁO OSTATNIE LATA DZIAŁALNOŚCI,
WYBRANO PREZESA i RADĘ DOMÓW MAKLERSKICH

19 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Waldemar Markiewicz został powołany na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Zarządu. ZWZ powołało również Radę Domów Maklerskich. Podsumowano działalność Izby w 2022 roku oraz zdefiniowano wyzwania, które stoją przed branżą. IDM jest jednym z kluczowych ośrodków publicznej dyskusji na temat warunków rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

KOLEJNA KADENCJA ZARZĄDU I RADY IDM

19 czerwca br. ZWZ IDM powołałoWaldemara Markiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu IDM na kolejną trzyletnią kadencję. ZWZ powołało również na dwuletnią kadencję Radę Domów Maklerskich, do której weszli:Filip Kaczmarzyk– Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.,Daniel Lipnicki– Członek Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.,Radosław Olszewski– Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.,Grzegorz Zawada– Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego,Piotr Prażmo– Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.,Jacek Rachel– Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.,Agnieszka Rostkowska– Zastępca Dyrektora, Biuro Maklerskie Banku Handlowego S.A.,Wojciech Sieńczyk – Dyrektor Biura Maklerskiego, Santander Biuro Maklerskie,Marcin Wlazło– Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie Pekao,Maksymilian Skolik– Dyrektor Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie mBanku, Dominik Ucieklak– Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.

Zobacz: List Prezesa Zarządu IDM