Centrum Prasowe

Akcjonariat Obywatelski II Edycja

Pismo Rady IDM do Rady Giełdy w sprawie spotkania

Komentarz IDM do stanowiska GPW w sprawie analizy o opłatach

Konferencja Konkurencyjność polskiego rynku

Uchwała Rady Domów Maklerskich

Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu

Uchwała programowa Walnego Zgromadzenia Izby Domów Maklerskich

Oświadczenie IDM i RBD w sprawie składu Rady Nadzorczej KDPW

Wystąpienie Izby do Prezydenta RP

Reprezentacja Członków Izby w Radzie Giełdy