Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. zmiany mnożnika kontraktów terminowych na indeks WIG20

W dniu 21 marca Izba Domów Maklerskich przekazała do GPW swoje stanowisko dotyczące zmiany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. mnożnika kontraktów terminowych na indeks WIG20.

W związku z bardzo niskimi obecnie obrotami na kontraktach terminowych (FW2020) Izba nie widzi potrzeby zmiany mnożnika. Z statystyk wynika, że decyzja o zwiększeniu mnożnika na kontraktach nie spowodowała zwiększenia płynności.

Izba uważa również, że wycofanie w najbliższym czasie kontraktów terminowych na WIG20 z mnożnikiem 10 spowoduje spadek przychodów GPW i domów maklerskich w tym zakresie nawet o połowę.

Pobierz: Pismo IDM do GPW dot. zmiany mnożnika kontraktów terminowych na indeks WIG20.