Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. przedłużenia przez GPW obowiązywania skróconej sesji giełdowej

W dniu 23 lipca 2015r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przesłała do Izby zapytanie dot. stanowiska IDM nt. przedłużenia przez GPW obowiązywania skróconej sesji giełdowej (8:30 – 17:05).

Izba po przeprowadzeniu konsultacji wśród swoich Członków przesłała w dniu 29 lipca 2015r. swoje stanowisko w którym poinformowała o poparciu środowiska domów maklerskich dla idei przedłużenia obowiązywania skróconej sesji giełdowej. W swoim stanowisku Izba wyraziła również pogląd, że okres obowiązywania skróconej sesji giełdowej należało by uczynić bezterminowym, a więc na stałe zmienić zapisy w harmonogramie sesji.

Ze względu na niewielki wpływ godzin otwarcia i zamknięcia sesji na aktywność inwestorów i wartość obrotów Izba zaproponowała Giełdzie rozważnie powrotu do pierwotnego harmonogramu czyli zakończenia sesji o godz. 16:30.

Zobacz: Pismo IDM dot. przedłużenia obowiązywania skróconej sesji giełdowej.