Program II KC

O konferencji  program formularz Prelegenci Partnerzy Koszt kontakt

 


II Konferencja Compliance w firmie inwestycyjnej

PROGRAM PDF

  

9:00 – 9:30

Rejestracja uczestników i powitalna kawa

9:30 – 9:45

Otwarcie konferencji

Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

9:45 – 10:30

Rola władz firmy inwestycyjnej w funkcjonowaniu Compliance

Maciej Kurzajewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego

10:30 – 11:30

Co nas czeka w najbliższej przyszłości – dyskusja panelowa

·         Agnieszka Chojnacka – Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

·         Jarosław H. Kozłowski –  Członek Zarządu ProFuturity Sp z o.o

·         Anna Miernicka – Szulc – Chief Compliance Officer, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

·         Dorota Nowalińska – Naczelnik w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego

Moderator: Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:10

MAD, MAR zadania dla Compliance

Paweł Kuskowski – Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Compliance Polska

12:10 – 12:50

ABC Compliance

Justyna Czekaj – Radca Prawny, JustComply

12:50 – 13:10

Prezentacja Partnera konferencji firmy LIST Polska - rozwiązania technologiczne do wykrywania manipulacji rynkowych

13:10 – 13:45

Lunch

13:45 – 14:30

Dyrektywa BRR

Marta Kłosińska – Z-ca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego

14:30 – 14:50

Przerwa kawowa

14:50 – 15:25

Test odpowiedniości w regulacjach prawnych i wytycznych ESMA i KNF

Edyta Kniaziowska-Bryk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Zgodności z Prawem w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego

15:25 – 16:00

 

Nowy Standard IDM dot. Testu odpowiedniości

Michał Karwasiński – Radca Prawny, Krzysztof Rożko i Wspólnicy – Kancelaria Prawna

16:00 – 16:15

Podsumowanie - Zamknięcie konferencji

Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich