Stanowiska IDM

Pismo czterech Izb Gospodarczych do Ministra Finansów w sprawie FATCA

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 roku pierwszych obowiązków dla instytucji finansowych wynikających regulacji FATCA cztery izby gospodarcze Izba Domów Maklerskich, Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami skierowały do Ministra Finansów pismo dot. istotnych przeszkód prawnych, które w ocenie polskiego sektora finansowego stanowią o rzeczywistym braku możliwości identyfikacji osób fizycznych od dnia 1 lipca br.

Zobacz: Pismo do Ministra Finansów dot. FATCA