Stanowiska IDM

Stanowisko IDM dot. projektu zmiany ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu zmiany ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która odbyła się w dniu 23 czerwca br. Izba Domów Maklerskich przedstawia poniżej stanowisko dotyczące zaproponowanych dodatkowo rozwiązań i propozycje zmian regulacji, które sygnalizowaliśmy podczas konferencji uzgodnieniowej.

 

Zobacz: Stanowisko IDM dot. projektu zmiany ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw