Stanowiska IDM

Stanowisko Izby Domów Maklerskich na temat rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i unowocześnianie polskiej gospodarki wymaga zwiększenia roli rynku kapitałowego w finansowaniu przedsiębiorstw i zmniejszenia zależności od finansowania bankowego. Wzrost produktywności i konkurencyjności polskiej gospodarki wymaga zmian strukturalnych polegających na przesuwaniu ciężaru inwestycji z branż schyłkowych w kierunku sektorów o wysokim potencjale innowacyjnym. Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że to rynki kapitałowe są bardziej efektywne w finansowaniu nowych przedsięwzięć niż tradycyjny system bankowy.

 

Uwarunkowania powyższe czynią dalszy rozwój polskiego rynku kapitałowego koniecznym dla skutecznej realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładającego m.in. rozbudowę polskiego przemysłu na bazie najnowszych technologii, wzrost inwestycji i ich efektywności, przy zwiększonym udziale kapitału krajowego. Silny krajowy rynek kapitałowy powinien być więc jednym z priorytetów polityki gospodarczej państwa, ponieważ wspiera on budowę innowacyjnej gospodarki o charakterze nieperyferyjnym, z siedzibami firm, centrami kompetencji i zarządzania w kraju.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Izba Domów Maklerskich opracowała stanowisko na temat rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

 

Zobacz: Stanowisko Izby Domów Maklerskich na temat rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.