Konferencje

O Konferencji   Program   Rejestracja   Prelegenci   Partnerzy   Kontakt 1

 

PROGRAM

Konferencja Izby Domów Maklerskich i Kancelarii JDP

„Rejestr Akcjonariuszy – podsumowanie doświadczeń i wyzwań po dwóch i pół roku obowiązywania regulacji”

26 września 2023 r.

 

 

09:00 – 09:15

Rejestracja, kawa powitalna

Moderacja konferencji – Katarzyna Kacprzak – Radca Prawny, Izba Domów Maklerskich

09:15 – 09:30

Otwarcie konferencji

Waldemar Markiewicz  – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

dr Marcin Chomiuk – Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP

09:30 – 10:30

09:30 – 09:50

09:50 – 10:05

10:05 – 10:25

Praktyka rejestru akcjonariuszy okiem regulatora, ustawodawcy, nadzorcy

dr Rafał Reiwer – Dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego, Ministerstwo Sprawiedliwości

Marta Kłosińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Katarzyna Łukomska – Radca Prawny, Biuro Rzecznika Finansowego

10:25 – 11:00

Relacja z praktyki – najczęściej występujące problemy, niejasności, kwestie sporne przy prowadzeniu rejestru akcjonariuszy

Paweł Gładysz – Radca Prawny, Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao, Dyrektor ds. Zgodności, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem. Inspektor Nadzoru, Biuro Maklerskie Pekao

Małgorzata Kalinkowska – Dyrektor Biura Obrotu i Rozrachunku, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Kamil Słomiany – Radca Prawny, Ipopema Securities S.A.

Moderator: Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12.15

Ocena prawna wątpliwości ujawnionych w praktyce prowadzenia rejestrów

dr hab. Bogusław Lackoroński – Radca Prawny, Of Counsel, Kancelaria JDP

dr Marcin Chomiuk – Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP

12:15 –  12:35

Transakcje M&A dotyczące akcji ujętych w rejestrach – praktyka współpracy z prowadzącymi rejestry

Przemysław Kołodziej – Członek Zarządu, Trigon Dom Maklerski S.A.

dr Marcin Chomiuk – Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP

12:35 – 13:15

Przerwa lunchowa

13:15 – 13:45

Spory korporacyjne na tle akcji ujętych w rejestrach akcjonariuszy

Adrian Andrychowski – Adwokat, Kancelaria JDP

13:45 – 14:45

Panel dyskusyjny o planowanych zmianach legislacyjnych

Marta Kłosińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

dr Rafał Reiwer – Dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego, Ministerstwo Sprawiedliwości

Katarzyna Łukomska – Radca Prawny, Biuro Rzecznika Finansowego

Magdalena Lewandowska-Gładka – Adwokat, Dyrektor Prawny Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, Noble Securities S.A.

Moderator: dr hab. Bogusław Lackoroński – Radca Prawny, Of Counsel, Kancelaria JDP

14:45 – 15:00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Piotr Sobków  – Członek  Zarządu, Izba Domów Maklerskich

 

 
 Program PDF