Konferencje

O Konferencji   Program   Rejestracja   Prelegenci   Partnerzy   Kontakt 1

 

IDM CMYK short                                  JDP nowe

 

Izba Domów Maklerskich i Kancelaria JDP


zapraszają na 


Konferencję „
REJESTR  AKCJONARIUSZY  –  PODSUMOWANIE  DOŚWIADCZEŃ  I  WYZWAŃ  PO  DWÓCH  I  PÓŁ  ROKU OBOWIĄZYWANIA REGULACJI


która odbędzie się:

26 września 2023 r. w godz. 9:00 - 15:00
Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, Budynek City Gate, ul. Ogrodowa 58 , Warszawa
  

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 

 • Praktyka rejestru akcjonariuszy okiem regulatora, ustawodawcy, nadzorcy.
 • Relacja z praktyki – najczęściej występujące problemy, niejasności, kwestie sporne przy prowadzeniu rejestru akcjonariuszy.
 • Ocena prawna wątpliwości ujawnionych w praktyce prowadzenia rejestrów.
 • Transakcje M&A dotyczące akcji ujętych w rejestrach – praktyka współpracy z prowadzącymi rejestry.
 • Spory korporacyjne na tle akcji ujętych w rejestrach akcjonariuszy.
 • Panel dyskusyjny o planowanych zmianach legislacyjnych.

ZOBACZ: Program

  

PRELEGENCI  KONFERENCJI

 •  Adrian Andrychowski – Adwokat, Kancelaria JDP
 • dr Marcin Chomiuk – Radca Prawny, Partner, Kancelaria JDP
 • Paweł Gładysz – Radca Prawny, Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao, Dyrektor ds. Zgodności, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem. Inspektor Nadzoru, Biuro Maklerskie Pekao
 • Katarzyna Kacprzak– Radca Prawny, Izba Domów Maklerskich 
 • Małgorzata Kalinkowska – Dyrektor Biura Obrotu i Rozrachunku, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
 • Marta Kłosińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Przemysław Kołodziej – Członek Zarządu, Trigon Dom Maklerski S.A.
 • dr hab. Bogusław Lackoroński – Radca Prawny, Of Counsel, Kancelaria JDP
 • Magdalena Lewandowska-Gładka – Adwokat, Dyrektor Prawny Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, Noble Securities S.A.
 • Katarzyna Łukomska – Radca Prawny, Biuro Rzecznika Finansowego
 • Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
 • dr Rafał Reiwer – Dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Kamil Słomiany – Radca Prawny, Ipopema Securities S.A.
 • Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

 

KOSZT UDZIAŁU 

Członkowie IDM:

 • Bezpłatnie dla członków IDM (max. dwie osoby z jednej instytucji pod warunkiem zapisu do 19.09.2023 r.)

Pozostałe instytucje:

Early Birds do 19 września 2023 r.

 • 500 zł* netto (pierwsza osoba)
 • 400 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).

Cena regularna od 20 września 2023 r.

 • 700 zł* netto (pierwsza osoba)
 • 500 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji)

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

 PŁATNOŚĆ

Płatność za udział w konferencji odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu szkolenia z terminem płatności 7 dni.

ZAŚWIADCZENIE

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie akceptowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką.

REJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 25 września 2023 r.

 

 Rejestracja